CV Mikkel Fugl Eskjær

Mikkel Fugl Eskjær
Associate Professor, Ph.D.
Department of Communication and Psychology
Aalborg University - Copenhagen division
eskjaer@hum.aau.dk

Research merits and qualifications

  • Post doc (2009-2011): "Climate change in a globalized public sphere", University of Copenhagen
  • Post doc (2008-2009): The Danish Institute in Damascus
  • Visiting Scholar (2007-2008): The Danish Institute in Damascus
  • Post doc. (2006): "Religion in New Danish Cinema", University of Copenhagen
  • Visiting Scholar (2001-2003): New York University, Dept. of Culture and Communication

Research areas

  • Environmental communication
  • Media sociology
  • Political communication
  • International media systems
  • Film sociology

Selected publications

Eskjær, M. F. (2014). "Den danske presses klimadækning før og efter COP15". In M. Sørensen & M. F. Eskjær (eds.) Klima og mennesker. Humanistiske perspektiver på klimaforandringer. København: Museum Tusculanum, pp. 145–173.

Eskjær M. F. (2014).“Mediatization from the inside: How NGOs react to the mediatization of politics”. Paper presented at Mediatization of politics and government. ECREA TWG workshop. London School of Economics, April 25-26, 2014.

Eskjær, M. F. (2013). "Medialisering som mediespecifik moderniseringsproces". Nordicom Information, vol. 35, no. 3-4, pp. 15–31.

Eskjær, M. F. (2013). "The Mediatization of Ethical Consumption". MedieKultur, vol. 29, no. 54 pp. 26-46.

Eskjær, M. (2011). "Klimaproblematikken som global fortælling. Medialisering af en senmoderne risiko". Akademisk kvarter, vol 2, pp. 50-62.