13 January 2016

Ny bog om medialisering på dansk

'Medialisering: Mediernes rolle i social og kulturel forandring' er redigeret af professor Stig Hjarvard og er netop udkommet på Hans Reitzels Forlag.

’Medialisering’ er blevet et centralt begreb til at forstå mediernes samspil med kultur og samfund. Medierne spiller en voksende rolle inden for stadigt flere områder lige fra politik til familieliv. I takt hermed ændres betingelserne for menneskers kommunikation og indbyrdes interaktion, ligesom sociale relationer og organisationsformer påvirkes.

Denne bog giver en grundig indføring i medialiseringsteori og viser gennem konkrete analyser, hvordan både massemedier og netværksmedier har bidraget til social og kulturel forandring. Analyserne omhandler medialiseringen af idræt, leg, forældreroller, religion, politik, væbnede konflikter og frivillige organisationer.

Bogen er skrevet af forskere fra Københavns Universitet, RUC, SDU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Den henvender sig til undervisere og studerende på videregående uddannelser, men kan læses af alle med interesse for mediernes indflydelse på kultur og samfund. 

Læs mere om bogen her: http://hum.ku.dk/videnonline/faknyt/2016/januar/medialisering/

Se indholdsfortegnelsen og læs bogens indledningskapitel online på forlagets hjemmeside: http://i-bog.dk/medialisering#/double/1/