Nye medier – nye horisonter for sport

Hovedansvarlig: Kirsten Frandsen

Nye medier tilbyder sportens aktører en besnærende mulighed for at bryde med massemediernes kontrol over den offentlige repræsentation af sport, og tillader sportens organisationer at handle internt og eksternt på nye måder. Medialiseringen af sport er ikke længere lig med elitesportsorganisationer, der tilpasser sig til tv, men er ved at blive en omsiggribende social og kulturel proces, som kan føre til stærkere kommercialisering, øget deltagelse og større mangfoldighed i sporten som helhed. På det seneste er sportsforbund, klubber og individer begyndt at tage nye medier i brug. Traditionelle mønstre for medialiseret kommunikation er stadig i fokus, idet etablerede vaner for mediebrug ikke er blevet erstattet af karakteristiske nye mønstre. Af hensyn til deres forretningsmodeller er kontrollen med offentlig repræsentation afgørende, og dette bliver udfordret af indkapslingen af nye medier i individuelle aktørers sociale liv, der giver dem mulighed for at udtrykke sig og påvirke hinanden på nye måder.

Badminton Danmark vil blive anvendt som case til at illustrere, hvordan internetbaserede medier tillader traditionelle sportsforbund at kommunikere direkte med forskellige publikummer og interessenter på en global skala. En anden case er den type af sociale medier, som er designet til at facilitere organisatoriske og sociale behov i forhold til sport og træning (HelleFitness.dk, Endomondo.som, holdsport.dk, etc.), der kan illustrere, hvordan nye typer af samspil og tilgange til den sportslige oplevelse er skabt gennem nye medier.