Nye medier og medialiseringen af globale risici

Hovedansvarlig: Mikkel Fugl Eskjær

Globale risici som industriel forurening, pandemier og global opvarmning er blevet en definerende egenskab ved det senmoderne samfund. Offentlig opfattelse af risiko afhænger af medieret information, delvis på grund af selve egenskaberne ved moderne risici som erkendelsesmæssigt ”usynlige” (for eksempel virus, nanoteknologi, klimaforandringer). Selvom traditionelle massemedier repræsenterer hovedkilden til offentlig information om globale risici, så skaber nye medier i stigende grad nye kanaler for information.

Dette projekt undersøger, hvordan nye medier bidrager til medialiseringen af globale risici. Formålet er at udforske, hvordan forandringer i medielandskabet (for eksempel mobile medier) og i mediemønstre (for eksempel avisernes aftagende oplag) påvirker repræsentationen og opfattelsen af globale risici. Projektet vil undersøge, hvordan tre danske nyhedsbureauer (Politiken, BT og DR) præsenterer globale risici på to nye medieplatforme: (1) E-nyheder (internetbaserede), som allerede er et primært medie blandt nyhedsforbrugere; (2) Mobile nyheder (smartphones),  som er en hurtigt voksende nyhedsplatform. Analysen vil især fokusere på følgende tre spørgsmål: Hvordan globale risici bliver rapporteret på nye medieplatforme; hvorvidt de interaktive muligheder ved nye medier (blogs, links, videoer) giver mulighed for nye kilder til risikokommunikation (for eksempel uofficielle kilder, NGO’er), og hvorvidt nye medier faciliterer større borgerinddragelse i diskussion om offentlig risici.