Medialiseringen af børns leg

Hovedansvarlig: Stine Liv Johansen

Formålet med projektet er at undersøge børns brug af nye digitale medier i forhold til leg i en hverdagssammenhæng. På mange måder har medier og leg sandsynligvis altid været nært forbundet, men forandringer i vilkårene for børns legekultur over de seneste årtier har forstærket mediernes betydning som inspirationskilde til leg.

Sammenhænge mellem direkte medialiseret leg (leg gennem og med nye medier) og indirekte medialiseret (eller medieinspireret) leg vil blive undersøgt som et kardinalpunkt for at forstå, hvad medialiseret leg egentlig er, og hvad medialisering betyder for danske børns hverdagsliv. Leg med nye medier, der er mobile, lettilgængelige og i sig selv indeholder inspiration til leg, ser ud til at kunne tilbyde nye affordances, som giver børn nye muligheder for interaktion og kommunikation omkring deres legekultur. Derfor vil hovedspørgsmålene i dette projekt være, hvordan medialiseret leg afviger fra ikke-medialiseret leg, hvilke affordances medialiseret leg tilbyder og desuden, hvordan drenge og pigers leg muligvis bliver medialiseret på forskellige måder.

Empirisk vil projektet dreje sig om intensivt feltarbejde blandt børn i alderen 7-12 år og fokusere på deres brug og praksisser med medier og medierelateret leg i forskellige hverdagssammenhænge, som i skolen, SFO-organiserede aktiviteter og i private hjem. Ved at følge de samme børn i forskellige organisatoriske og institutionelle sfærer er målet at beskrive og analysere, hvordan medialiseret leg udvikler sig gennem forskellige sociale og kulturelle omgivelser såvel som på en række forskellige medieplatforme.