Medialisering af bogen: forlagsvirksomhed i en digital tidsalder

Hovedansvarlige: Stig Hjarvard og Rasmus Helles

Formålet med dette projekt er at analysere nuværende ændringer i bogforlagsbranchen i lyset af konvergensen mellem bogen og den bredere mediekultur. Projektet vil især fokusere på to aspekter: (1) den igangværende ændring af forholdet mellem aktører (forlag, boghandlere, biblioteker etc.) i bogens kredsløb (produktion, distribution og forbrug), og (2) transformeringen af bogen som medie som følge af de forskellige affordances (interaktivitet, multimedie etc.) ved e-bogen.

Fremkomsten af e-bogen er et meget synligt bevis på medialiseringen af bogen, og udbredelsen af nye bærbare højopløsningscomputere (iPads etc.) indikerer, at den digitale bog har nået sit take-off stadie efter adskillige mislykkede forsøg. Men den digitale bog er kun ét aspekt ved bogens bredere medialiseringsproces: Introduktionen af digitale teknologier har allerede radikalt ændret produktionen af bogen, og distributionen (salg, markedsføring, anmeldelse) af bøger er blevet digitaliseret gennem internetboghandler, ofte med global udbredelse (f.eks. Amazon og Google Books). Desuden er produktionen og markedsføringen af bestsellere ofte et tværmedialt foretagende. Både (1) og (2) vil medfølge forhandling, afvigelse og accept af nye muligheder fra forlagenes og redaktørernes perspektiv, baseret på den fælles hypotese, at resultatet af disse valg vil spille en vigtig rolle i omstruktureringen af forlagsindustrien og definitionen af e-bogen som medie.