Kulturens medialisering: Udfordringen fra nye medier

Af Stig Hjarvard

Formålet med dette forskningsprojekt er at give et større og samlet bidrag til den voksende internationale forskning i medialiseringen af kultur og samfund. Medialisering har inden for det sidste tiår udviklet sig til et nøglebegreb i empiriske studier af mediers indflydelse på andre kultur- og samfundsområder, herunder politik (Strömbäck, 2008), religion (Hjarvard and Lövheim, 2012) og krige og konflikter (Cottle, 2006), ligesom det har bidraget til en reformulering af centrale teoretiske forståelser af mediernes rolle i kulturel og social forandring (Hjarvard, 2013; Krotz, 2009; Lundby, 2009). Dette projekt vil i særdeleshed fokusere på, hvordan nye medier og deres tekniske, sociale og æstetiske affordances (Gibson, 1979; Hutchby, 2001) udfordrer forståelsen af mediernes samspil med kultur og samfund. De tidlige bidrag til medialiseringsteori og -analyse har af indlysende årsager været fokuseret på massemediernes rolle, men fremkomsten af nye medier og en generel forandring af hele mediesystemet indebærer, at en række eksisterende antagelser inden for medialiseringsteori må genovervejes, nuanceres og videreudvikles, ligesom nye medier bidrager til en intensiveret, omfattende og mere kompleks medialisering af forskellige kultur- og samfundsfænomener.

Forskningsprojektet har således et teoriudviklende sigte, men for at underbygge og nuancere teoretiske antagelser vil den begrebsmæssige diskussion foregå i tæt samspil med empiriske analyser af nye mediers rolle inden for forskellige kulturelle felter i relation til offentlig kommunikation (medialisering af krise, risici og sport), privat kommunikation (medialisering af børns leg og forældreskab) samt den interne restrukturering af medieindustrien (medialiseringen af bogforlagsbranchen). Dansk forskning spiller allerede en central rolle inden for den internationale medialiseringsforskning, og projektet vil styrke den danske medieforsknings dialog med relevante internationale forskningsmiljøer. Forskningsprojektet ledes af Stig Hjarvard og er hjemhørende ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet og samler forskere fra Århus, Ålborg og Københavns Universitet. Det er finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation med en bevilling på i alt 7 millioner kr. i perioden 2011-15.

Projektets kontaktadresse

Stig Hjarvard, Professor, Ph.D.
Københavns Universitet
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Karen Blixens Vej 4
2300 Københavns S
Telefon: 35 32 81 13 
Email: stig@hum.ku.dk

Referencer

Cottle, Simon (2006). Mediatized Conflict. Development in Media and Conflict studies. Maidenhead: Open University Press.

Gibson, James J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin.

Hjarvard, Stig (2013). The Mediatization of Culture and Society. London: Routledge.

Hjarvard, Stig & Lövheim, Mia (eds.) (2012). Mediatization and Religion: Nordic Perspectives. Gothenburg: Nordicom.

Hutchby, Ian (2001). “Technologies, Texts and Affordances”. Sociology, vol. 35, no. 2, pp. 441-456.

Krotz, Friedrich (2009). "Mediatization: A Concept with Which to Grasp Media and Societal Change". In Knut Lundby (ed.) Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang.

Lundby, Knut (ed.) (2009). Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: Peter Lang.

Strömbäck, Jesper (2008). “Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics”. International Journal of Press/Politics, vol. 13, no. 3, pp. 228-46.